Poznaj prawdziwą wartość swojej nieruchomości

Spośród wszystkich inwestycji najlepiej wykaże się potencjałem wyszukiwanie lokali mieszkalnych i domów. Przed wykonaniem przelewu należy się upewnić, w jakim stanie znajduje się budynek. Od tego może zostać uzależniona jego cena, a co więcej po zakupie można postarać się zwiększyć jego wartość.

Ekspertyza techniczna budynku

Wartym pamiętania jest, aby w razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub problemów pojawiających się w budynku, przedsięwziąć wykonanie ekspertyzy budowlanej. Jej realizację należy oddać ekspertowi z uprawnieniami rzeczoznawcy, który własnym podpisem będzie uwiarygadniał jej konkluzję. Ekspertyza techniczna budynku to bardzo poważne przeczenia, których nie powinno się lekceważyć. W przypadku gdy ekspertyza orzeka, że budynek ma wady, niezwłocznie trzeba wziąć się do ich likwidacji.

Czasem bywa to powodem zaskakujących problemów w razie zdarzenia losowego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może zablokować realizację odszkodowania, gdy uprzednie ekspertyzy budowlane określały problemy, które przed zdarzeniem nie zostały usunięte. W samej ekspertyzie można odszukać zakres robót i kalendarium prac remontowych. Najważniejsze, że uwagi to nie widzimsię eksperta, a ich bagatelizowanie znacznie redukuje zakres bezpieczeństwa w nieruchomości.

Remonty i dbałość o zieleń

Znaczna część nieruchomości posiada swój fundusz przeznaczony na utrzymanie dobrego stanu estetycznego i konstrukcyjnego, na którym gromadzone są środki na poczet przyszłych remontów. Warto rozporządzać nimi w inteligentny sposób, gdyż muszą służyć jak najlepiej wszystkim lokatorom. Dla utrzymania walorów lokalu konieczne jest regularne odnawianie elewacji. Powinno się też inwestować w termomodernizację ścian nieruchomości.

Wszystkie wspólne powierzchnie, np. klatki schodowe, także są do obsłużenia przez fundusz remontowy. Należy także pamiętać o zieleni przed domem. Obowiązkiem administratora jest, aby o taką zieleń w sposób systematyczny dbać i w razie potrzeby zastępować ją nowymi roślinami.