Czym są alimenty natychmiastowe

Podczas rozstania bardzo ważna świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci rozstających się małżonków.

W ubiegłym roku pojawiła się zapowiedź dodatkowej możliwości pomocy dla rozbitych rodzin w formie tzw. alimentów natychmiastowych, dzięki którym świadczenia pieniężne będą przyznawane sprawniej.

Uproszczona procedura alimentacyjna – na czym polega i jak z niej skorzystać?

Każde fundusze, które zgodnie z orzeczeniem sądu należą się jednemu z rodziców jako środki niezbędne do zapewnienia dalszego wychowania ich wspólnych dzieci i pomocy w zakupie wszystkich podstawowych środków do ich dalszej edukacji, rozwoju fizycznego i umysłowego oraz życia, noszą nazwę świadczeń alimentacyjnych. Kiedy szukasz prawnika z doświadczeniem, który będzie potrafił pomóc Ci podczas walki o należne alimenty, wystarczy, że wpiszesz w okienku przeglądarki internetowej frazę alimenty Kraków. Dzięki temu łatwiejsze będzie znalezienie odpowiedniej osoby, która zajmie się przygotowywaniem dokumentacji oraz będzie reprezentował Cię podczas rozpraw, a także posłuży dobrą radą i będzie pomocą w razie ewentualnych trudności.

Najnowsze przepisy mówią, iż oczekiwanie na rozpatrzenie pozwu nie może trwać dłużej niż 14 dni. Jest to związane z przekazaniem nakazu zapłaty, który także musi zostać jak najszybciej zrealizowany. Możliwość przyznania alimentów natychmiastowych dotyczy tylko osób, które nie korzystały wcześniej z takich świadczeń. Alimenty natychmiastowe będą przyznawane w osobnym trybie, jednak mimo nowych przepisów, wciąż istnieje możliwość dochodzenia alimentów na dotychczasowych zasadach.

Alimenty natychmiastowe – w jaki sposób obliczyć wysokość przysługującego świadczenia?

W trakcie ustalania kwoty alimentów natychmiastowych potrzebny będzie konkretny algorytm, natomiast jego podstawowymi elementami będą stawka wynagrodzenia minimalnego i ilość potomstwa , które jest pod opieką rodzica.

Efektem wszystkich obliczeń, czyli kwotą przysługujących alimentów będzie określony procent tzw. kwoty przeliczeniowej, podwojona kwota przyszłorocznego minimalnego wynagrodzenia podzielona na 2 oraz określony rok wcześniej współczynnik dzietności.

Wypłacenie takiego wsparcia finansowego na dzieci jest uwarunkowane postępowania nakazowego alimentacyjnego. Walka o alimenty zaczyna się w momencie złożenia odpowiedniego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją i oświadczenia wnioskodawcy lub jego przedstawiciela. Aby rozpocząć bieg sprawy o alimenty, konieczne będzie również dołączenie do pozwu kilku istotnych informacji, czyli sumy wszystkich dochodów, wydatków przeznaczanych na utrzymanie oraz liczby dzieci będących pod opieką. Dodatkowo konieczna będzie też dokumentacja potwierdzająca, że równolegle nie trwa sprawa rozwodowa albo sprawa o separację.